Gerbul-khuukhed.miniih.com

БАГА НАСНЫ ХҮҮХЭДТЭЙ ЭЦЭГ ЭХЭД ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ТӨВ

Солонго яагаад гардаг вэ?

2016-05-02 14:11:32

Ангилал : Яагаад? | Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

БОРОО ЯАГААД ОРДОГ ВЭ?

2016-05-02 13:23:39

Ангилал : Яагаад? | Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

"ХЭРЭЭ БА ҮНЭГ" ҮЛГЭР

2016-05-02 13:12:04

Ангилал : Үлгэр | Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН СУДАЛГАА

2016-05-02 13:01:50

Ангилал : Зөвлөмж зөвлөгөө | Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Төгсөлтийн арга хэмжээ зохион байгуулах зөвлөмж

2016-04-27 14:55:21

Ангилал : Эрх зүй | Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Зэргийн материалыг онлайнаар бүртгэх заавар

2016-04-18 13:33:56

Ангилал : Мэдээ мэдээлэл | Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 1 ) | Дэлгэрэнгүй

"Гутлаа зөв өмсөөрэй" сургах тоглоом

2016-04-14 13:07:36

ДОРНОД АЙМГИЙН УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ VI ЦЭЦЭРЛЭГ

Ангилал : Туршлага солилцъё | Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 3 ) | Дэлгэрэнгүй

... Сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын байдал...

2016-04-13 22:56:02

Ангилал : Туршлага солилцъё | Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 8 ) | Дэлгэрэнгүй

Багшлах эрх олгох, сунгах, хасах нөхөн олгох ажлыг зохион байгуулах тухай

2016-04-13 13:31:20

БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ

ИНСТИТУТИЙН ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

2016 оны 01 сарын 06 өдөр                                                                  Дугаар А/04                                                                                                        Улаанбаатар хот

Багшлах эрх олгох, сунгах, хасах нөхөн

олгох ажлыг зохион байгуулах тухай

         Монгол Улсын “Бага, дунд боловсролын тухай” хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2 “Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай” хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2, Засгийн газрын 2012 оны 180 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн дүрэм”-ийн 2 дугаар зүйлийн 2.2.17, 3 дугаар зүйлийн 3.5.4 дэх заалт, Боловсрол шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/305 дугаар тушаалаар батлагдсан “Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам”-ын 4 дүгээр зүйл, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2014 оны А/52 дугаар тушаалаар батлагдсан “Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах, арга зүйчийн мэргэжлийн зэрэг олгох, хасахад баримтлах шалгуур үзүүлэлт”-ийн 2 дугаар зүйлийн 2.1, 2.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь: 

  1. 2015-2016 оны хичээлийн жилд багшлах эрх олгох, сунгах хасах, нөхөн олгох ажлыг зохион байгуулах удирдамжийг нэгдүгээр, багшлах эрх олгох үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хоёрдугаар, ЕБС-ийн багшид багшлах эрх олгуулах хүсэлтийн загварыг гуравдугаар, СӨБ-ийн багшид багшлах эрх олгуулах хүсэлтийн загварыг дөрөвдүгээр, багшлах эрх сунгуулах хүсэлтийн загварыг тавдугаар, багшлах эрхийн үнэмлэх нөхөн олгуулах хүсэлтийн загварыг зургадугаар, бүртгэл, мэдээллийн хүснэгтийн загварыг долдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
  2. Багшлах эрх олгох, сунгах, хасах нөхөн олгох ажлыг чанартай гүйцэтгэж, үр дүнг тайлагнахыг Цахим сургалтын алба /П.Зохихсүрэн/-д үүрэг болгосугай.
  3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дэд захирал /О.Оюунтунгалаг/ болон Төлөвлөлт, мониторингийн алба /Р.Золзаяа/-д тус тус даалгасугай.

 

ЗАХИРАЛ Г.СҮГЛЭГМАА

Ангилал : Мэдээ мэдээлэл | Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Сургалтад оролцох эрхлэгч, аргазүйч, багш нарын анхааралд

2016-04-12 20:07:03

НБГ, КОЙКА-ийн МОНГОЛ дахь төлөөлөгчийн газар хамтран 2016.04.14-15-ны өдрүүдийн 10.00-18.00 цагийн хооронд зохион байгуулах сургалт "Багшийн хөгжлийн ордон"-ы 202 тоотод болно. Дүүргүүдийн Боловсролын хэлтсүүдээс ирүүлсэн судалгаанд хамрагдсан оролцогчид 2016.04.14-ний өдрийн 09.45 цагт хүрэлцэн ирнэ үү.

Нийслэлийн боловсролын газар

Жич: Сургалтад оролцох багш нарт зарыг яаралтай хүргэж бүрэн оролцуулахад анхаарна уу.

Ангилал : Мэдээ мэдээлэл | Нийтэлсэн : A.Amartuvshin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй